עבודה אקדמית לדוגמא – ללמוד כיצד לכתוב

סטודנטים רבים מתקשים בהכנת עבודות אקדמיות ובפרט פרויקט מחקר לצורך עבודות גמר, זאת, על אף שבשנות הלימודים לתואר אקדמי כמעט בכל אחד ואחד מהקורסים ישנה מטלה הכוללת כתיבה אשר עליה לעמוד בתנאי האקדמיה אחת או יותר, ועל כן, הכתיבה לא אמורה להיות להם לזרה.

נוכח האמור, בשנה השלישית ללימודים לתואר בו מוגשת עבודת גמר, מדובר במטלה שלמרות שהיא שונה, אך היא אחרי מטלות אקדמיות רבות אשר הוגשו על ידי הסטודנטים, אך על אף האמור קיים קושי רב בקרב הסטודנטים, כמו גם ההתמודדות ולימוד הדרך כיצד לכתוב ולהכין מטלות אקדמיות.

הקפדה על כללי כתיבה אקדמית

ראוי לציין, כי הכללים לכתיבת מטלה אקדמית הינם חובה מהותית בכל סוג של עבודות או מטלות אקדמיות, אשר על כן, אף אם מטלה אקדמית תוגש עם עריכה לשונית ברמה ספרותית מרתקת עם תשובות מלאות, הרי שלעיתים הדרישה האקדמית להקפדה על אותם כללי כתיבת מטלה אקדמית הן יהוו תנאי סף העלולים לפסול את העבודה במלואה, אולם אף במקרה שהעבודה תיבדק, אף אם תהיה הקפדה חלקית, הרי שכל טעות וטעות גוררת הורדת ניקוד בעבודה, כלומר, הפחתה בציון אף אם המחקר המהותי ו/או המענה האקדמי יהיה ברמה גבוהה ככל שיהיה.

על כן, העולה מן האמור הוא שצריך לדעת כי ההקפדה והדקדוק של כל ההנחיות לכתיבת מטלה אקדמית, אינו עניין שניתן לזלזל בו ו/או לחשוב שמדובר בבונוס וכדו', בפרט שמדובר בהנחיות אשר הן התקבלו כחלק מהותי כשפת האקדמיה, וכדרך לכתיבת ועריכת עבודות אקדמיות אשר מקובלים בכל מוסדות האקדמיה הן בישראל והן בקהילה האקדמית הבינלאומית.

מה הסיבות לזלזול בהכנת עבודה סמינריון מסטודנטים בשלהי תקופת הלימודים?

התשובה לשאלה זו נעוצה בעובדה שסטודנטים רבים חשים בשנה האחרונה ללימודים את הרצון והכמיהה העזה לסיום הלימודים, תוך כיסופים רבים לקבלת התואר האקדמי, עליו טרחו ועמלו והוזילו ממון רב מכיסם, זאת, בנוסף לשנות הלימודים, כאשר נאלצו להקדיש שעות על גבי שעות למען התואר, הן בהגעה והשתתפות בשיעורים והן בחזרה על החומר, הגשת מטלות, מבחנים ועוד, אשר גרמו להם לוותר על המון המון זמן איכות עם החברים והמשפחה, עבודה ועוד.

אשר על כן, כאשר מתייצבים בפתח השנה האקדמית האחרונה בה נדרשים להגיש סמינריון, אזי לעיתים קיימת תחושה של רפיון בהשקעה, שכן, היות ואין מדובר בלימוד בכיתה מהמרצה, אלא בהכנה עצמית, אך היא שונה למרות הפגישות והנחיות המרצה.

מה מידת ההשפעה של הציון?

ראשית כל לצורך מענה על כך יש לציין כי ללא ספק מדובר בשאלה חשובה אשר היא נשאלת בידי רבים וטובים, שכן, יש לציין וראוי להדגיש, כי הציון הינו רלבנטי לחלוטין ומשפיע על ממוצע הציונים כפי שמשפיע כל קורס אחר, כאשר עבודת גמר הינה כאמור בראשית המאמר מהווה תנאי להשלמת התואר, לפיכך, חייבים להקפיד ולדאוג להגיש עבודה גמר / עבודה אקדמית ברמה גבוהה וכזו אשר היא אכן תואמת את כללי האקדמיה, אשר תזכה בציון גבוה ותוכלו להציגו בכבוד וללא בושה.

אשר על כן, מתוך רצון לסיים את הלימודים וקבלת התואר נוצר דחף להקל ראש בסמינריון, אשר לעיתים המחיר בגין כך הוא רב, הן מחמת ההשפעה על גיליון הציונים והן מחמת הבושה ולעיתים אף על קבלת מלגות, ו/או בראיונות עבודה במקומות בהם נדרשים להציג גיליון ציונים ו/או העתק מהסמינריון, מה משאפיין לדוגמא בתחום לימודי משפטים.

מה הפתרון? כיצד להכין עבודה אקדמית?

התשובה לשאלה זו מורכבת מממספר חלקים, ראשיתה כאמור וכפי שמשתמע בדברינו הינו בלימוד כללי הכתיבה האקדמית הבינלאומית, תוך שימת דגש על התחום בו אתם לומדים, שכן, לעיתים ניתן למצוא בחלק מההוראות ורשימת כללי האקדמיה הבדלים שונים, במיוחד שיטות ציטוט אירופאי מול השיטה האמריקאית הבינלאומית, סדר רישום המקורות, סוג הכתב, וכן על זו הדרך.

כמו כן, ישנו הבדל מהותי ועקרוני בין כללים והוראות האקדמיה המתייחסות לתחום לימודים תואר במשפטים לעומת לימודים לתואר בכל יתר מקצועות האקדמיה.

אולם, לאחר שמסיימים את לימוד של כללי האקדמיה, ממשיכים בצעדים הבאים של בחירת הנושא, ניסוח שאלת המחקר, איתור מקורות, סדר העבודה והקפדה על המבנה הנכון מבחינה אקדמית ומקצועית, וכן שאר הנקודות אשר הקפדה עליהן כראוי מובילה להבדל ועושה את השינוי החד ביותר בין מטלה אקדמית לבין מטלה אקדמית מקצועית של סטודנט שלא מתפשר ושואף למצוינות, ובשביל זה, עדיף לבקש עזרה וסיוע מול ניסיון להתמודד לבד ולקבל ציון מופחת.

צרו קשר

/ 5.

פנו אלינו למידע נוסף וייעוץ חינם
דילוג לתוכן