חשיבותו של הסילבוס

סטודנטים רבים החלו לא מכבר את שנת הלימודים האקדמית. בתחילתו של כל קורס ניתן להם סילבוס. בקורסי חובה כולל הסילבוס מידע על המאמרים שעל הסטודנט לקרוא במשך השנה, מועדי הבחינות או העבודות שעל הסטודנט להגיש ומועדי הגשתן והדרישות בכל עבודה. לקראת סוף הסימסטר נדרשים הסטודנטים לבחור בין קורסים/ סדנאות. לעתים מחולק לסטודנטים סילבוס, לו חשיבות רבה ומידע כללי על הנושאים שיעלו במסגרת קורסי הבחירה.

סילבוס והתנהלות תקינה

הסילבוס מסדיר את מערכת היחסים בין הסטודנטים למרצים: בו מובהר לסטודנטים מה נדרש מהם בקורסים האקדמים השונים ומה יקרה אם לא יעמדו בדרישות אלו. במקביל מגביל הסילבוס את המרצים בכך שהוא אוסר עליהם לכלול בעבודה או בחינה חומר שלא נכלל בו. מערכת יחסים תקינה בין סטודנטים למרצים מאפשרת למוסדות האקדמיים להתמקד בפיתוח תכניות לימוד ולא בתלונות הדדיות של סטודנטים ומרצים.

סילבוס והקלה על סטודנטים עובדים

הסילבוס מסייע רבות לסטודנטים עובדים בתכנון צעדיהם: בישראל סטודנטים רבים משלבים עבודה ולימודים אקדמיים. בתקופות עמוסות של עבודות או מבחנים נדרשים הסטודנטים לחופשה שעליה עליהם להודיע מראש למעסיקם. בנוסף הוא מאפשר לסטודנטים עובדים לדעת מראש מה יהיו התקופות העמוסות ולבקש חופשה ממעסיקיהם. החופשה מסייעת לסטודנטים אלו להתמקד אך ורק בדרישות האקדמיות ומפחיתה מהעומס המוטל עליהם.

סיכום וקבלת החלטות

חלק מהקורסים במוסדות האקדמיים הם סדנאות/ קורסי בחירה. הסטודנטים נדרשים להחליט מראש מה יהיה הקורס אותו ירצו ללמוד. בלי מידע על נושאי הלימוד בקורסים השונים יהיה לסטודנטים קשה לקבל החלטה מושכלת. סילבוס מציג בפני הסטודנטים מידע על נושאי הלימוד בקורסים השונים ומאפשר להם לקבל החלטה כזו. לסיכום סילבוס מפרט את הדרישות בקורסים האקדמיים השונים, מפרט את מועדי הבחינות, עבודות אקדמיות ונותן לסטודנט מידע כללי על קורסי בחירה. לסילבוס חשיבות רבה ממספר סיבות: לסטודנטים ברור מה נדרש מהם בקורסים השונים ואילו למרצים ברור מה יהיה החומר עליו יבחנו את הסטודנטים. כמו כן, הוא מקל על סטודנטים עובדים משום שהוא מאפשר להם לדעת מראש מה יהיו התקופות העמוסות במשך השנה.

מאמרים נוספים

/ 5.

פנו אלינו למידע נוסף וייעוץ חינם
דילוג לתוכן