מהם כללי כתיבת עבודה אקדמית?

תוכן עניינים

אחת השאלות המרכזיות עליהם דנים הסטודנטים ועורכים חיפושים לגביהם ברשת זה בשאלה מהם כללי כתיבת עבודה אקדמית, שכן, בכל מוסד אקדמי, לא משנה באיזה תחום מדובר, כבר בסמסטר הראשון מקבלים מטלות עם שאלות ו/או אירוע.

אך מלבד התשובות אשר יש לענות עליהם במלואם, תמיד יראו הדגשה של הוראה מהמרצה המתייחסת לאותם הכללים לכתיבת עבודה אקדמית, לפיכך, מלבד הלימוד של החומר האקדמי לאותה עבודה אקדמית, הרי שנדרשת עריכה לשונית של החומר בהתאם לכללי כתיבה של עבודות אקדמיות.

כללי כתיבת עבודה אקדמית

חשיבות ההקפדה על הכללים לכתיבת עבודה אקדמית

חשוב לציין כי כללי כתיבת עבודה אקדמית הן חובה ורחוקות מאוד מלהיות רשות או בונוס ויש להקפיד לציית להם תמיד בעריכה לשונית של כל כתיבת עבודה אקדמית.

בשלב הראשון יש לבדוק מהם כללי כתיבת עבודה אקדמית.

בשלב השני, לאחר עיון והבנה יש להסתכל מחדש על ההנחיות המוסד האקדמי, מהן הוראות הקורס ומהן הוראות המרצה ולראות את הדרישות הייחודיות לאותה עבודה אקדמית, על מנת שתתאים לדרישות.

עוד ראוי להדגיש שהכללים הם אמנם כללים אשר מקובלים בכל מוסדות האקדמיה, אשר כאמור לעיל הם חובה בכל עבודה אקדמית, אך אין מדובר רק בעריכה לשונית וברמת כתיבה נאותה, אלא שישנם כללים ברורים על כל חלק וחלק בעריכה לשונית של עבודות אקדמיות, לכן, חייבים לידע ולשנן ומומלץ אף להיעזר בשביל ללמוד בדרך עיונית מהם כללי כתיבת עבודה אקדמית.

ההבדלים בכתיבת עבודות אקדמיות שונות

החשיבות בלימוד כללי כתיבת עבודה אקדמית בעיון היא רבה, היות, וישנם כללים לכתיבה אשר הם ייחודיים לתחומי לימוד מסוימים לעומת אחרים, שכן, יש הבדל בין כללי כתיבה לעבודה אקדמית במשפטים לבין כללי כתיבה לעבודה אקדמית בכלכלה וכדו'.

כמו כן, ההבדלים בין אותה רשימה ייחודית לתחום הנלמד של אותם כללי כתיבת עבודה אקדמית אינם משהו נדיר, אלא נתקלים בהם באופן תדיר, שכן, הם באים לידי ביטוי בעת הכנת העבודה בשלבים שונים אשר נעשה בהם שימוש בכל עבודה אקדמית ארוכה או קצרה ובכל נושא.

הדוגמאות לכך הן רבות, שכן, קיים הבדל בעריכה לשונית של אותן עבודות אקדמיות בשיטת סימון של כללי ציטוט, רישום הפניות, ועוד ועוד.

למשל, ברשימת מקורות לא די לכתוב בהתאם לעריכה לשונית קבועה, אלא אף שם ישנו סדר אשר תואם את הוראות האקדמיה לכתיבה עבודה אקדמית הכולל:

  • מדרג הרישום
  • כתיבת שם המקור
  • מחבר הספר
  • פרטים עם כללי קדימות
  • הדגשות וסוגריים,
  • חלוקה בין כללי כתיבה בתחומים שונים
  • חלוקה בין הגישה האירופאית לגישה האמריקאית, עם מחלוקות אפילו לגבי סוגריים ופיסוק

החשיבות לדעת מהם כללי כתיבת עבודה אקדמית הן קודם לתחילת המענה

נוכח האמור, חייבים לדעת מהם כללי כתיבת עבודה אקדמית כבר בשלב לימוד המטלה בשביל להימנע מטעויות, אשר לעיתים יגררו עריכה מחודשת ובזבוז זמן יקר במידה ויתגלו קודם ההגשה.

אמנם, יהיו אולי מרצים אשר לעיתים עושים הנחה לגבי חלק מאותם הכללים, אולם מדובר יהיה במקרים בודדים בלבד, כמו כן, יהיו מעת לעת מרצים אדיבים אשר יצרפו קובץ עם הכותרת מהם כללי כתיבת עבודה אקדמית.

מדובר בחומר הדורש השקעה והתייחסות רצינית, שכן, על אף שמצורפת החוברת עם כללי הכתיבה אין לשמור את הלימוד לסוף ולקריאה ברפרוף, היות וישנם תתי נושאים עם חילוק בין מקורות שונים אשר נראים דומים.

לכן מי שאינו מבחין ו/או אינו קורא ובודק באותה החוברת, את כל הכללים במלואם, הרי שבעריכה לשונית ככל הנראה הוא יעשה טעויות.

מאמרים נוספים

/ 5.

פנו אלינו למידע נוסף וייעוץ חינם
דילוג לתוכן