עבודה אקדמית לדוגמא – כיצד להתמודד עם מגבלת העמודים?

תוכן עניינים

סטודנטים רבים ובפרט אלו המשקיעים שביניהם כאשר הם קוראים את המטלות אשר עליהן להגיש ומתכוננים לקראת הצורך ללמוד ולהתמודד ולדעת כתיבה אקדמית עבודה לדוגמא, הרי שאחד הנושאים החשובים הינו מגבלת המקום.

שכן, בעולם האקדמיה כמעט בכל נושא ונושא, נדוש ואולי אפילו המשעמם ביותר, הרי שאם מעט נעמיק ונלמד אודותיו, הרי שנגלה כי הוא מורכב מתחומי עניין רבים, שכן, כל אירוע מורכב מרכיבים ופרטי פרטים רבים ולכן עדיף ואפילו רצוי לקבל ולקבל סיוע בעבודות אקדמיות.

אשר על כן, באם נבודד כל אחד ואחד מאותם הרכיבים והפרטים הרבים הקשורים לכל אירוע הרי שנגלה כי באם אכן סטודנטים אשר חושבים להשקיע ולדון בו לעומק ולרוחב ולגלות את המחקרים והדעות השונות הנוגעות לכל אחד מפרטיו, הרי שמהר מאוד יגלו כי נוכח מגבלת המקום, הדבר אינו מעשי אפילו לא בעולם הדמיון.

כלומר, הדרך לפתרון והתמודדות נכונה של כתיבת עבודה אקדמית הינה שונה לחלוטין, שהרי אין כוונת המרצה להכשיל את הסטודנטים, כך שאם אין דרך מעשית לבצע את המטלה בדרך זו, אזי, ככל הנראה הדרך הינה שונה לחלוטין, שכן הוא אינו מצפה שבמקום עבודה בת מספר עמודים בודדים יקבל עבודות סמינריון.

מה עוד צריך לדעת על כתיבה אקדמית עבודה לדוגמא?

כהמשך לאמור לעיל, צריך לדעת שהעיסוק בנושאים רבים אינו מסתכם רק בדוגמא לעיל, לגבי דיון בכל הנושאים הקשורים, אלא שיש לדעת אף נקודות נוספות הקשורות לחלק זה, של סיווג השאלה ודרך למציאת הפתרון הנכון.

שכן, למותר לציין, כי בלימודים לתואר העוסק בפסיכולוגיה התנהגותית, הרי שאף אם האירוע של המטלה ו/או העבודה האקדמית אותה נדרשים לפתור, נכתב אירוע או שאלה אשר כולל מקרה אשר עסק בעבירה פלילית, הרי שצריך לזכור שלא מדובר בקורס במשפטים.

על כן, המובן מאליו הוא כי המרצה כלל אינו חפץ ומעוניין כי הפתרון יכלול ובוודאות מוחלטת שלא יעסוק בדיון המשפטי של האירוע, בוודאי שלא בחינת סוג העבירה, סוגי הראיות וקבילותן כל שכן, שלא בסקירה המשפטית של פסקי דין הקשורים לכך.

כתיבת עבודה אקדמית לדוגמא

ומה בנוגע לאותם נושאים השייכים לאותו תחום הלימודים אך הם נלמדים בקורסים אחרים?

אף על שאלה זו בדומה לדוגמא הקודמת, אף אם מדובר בשאלה המורכבת ממקרה אשר הוא קשור לקורסים אחרים, אף אם הם באותו בתחום, הרי שאף אליהם לא כיוון המרצה, היות ומלבד התפעלותו הכללית מהידע שהסטודנט צבר, הוא לא בא ללמד וכל שכן שלא לבחון על קורס אחר הנלמד אצל מרצה אחר ובוודאי שלא לתת לו ציון בשל כך.

האם מדובר בכלל ברזל או שיכול להיות מקרים חריגים?

התשובה לכך הינה שכמו בכל דבר בחיים, לכל כלל יש ויתכן שיהיה יוצא מן הכלל, היינו, יתכן שבמקרה מסוים יהיה צורך לגעת ו/או להזכיר את החלק הרלבנטי על קצה המזלג, אך לא מעבר לכך.

היינו, על אף האמור לעיל, יחד עם זאת, לעיתים כאשר נדרשת התייחסות קונקרטית הקשורה לתחום אחר, הרי שאין צורך להתעלם בשל האמור לעיל, אלא שיש לעשות זאת בהתאם למשקל היחסי הנדרש באותה התשובה כלפי אותו האירוע.

כיצד לחשב נכון?

אחת הדרכים הינה לעשות שימוש באמצעות מגבלת העמודים, כפי שמתכננים ומחלקים את הזמן שיש לנו כאשר מקבלים מבחן, כמה זמן יש לתת לכל חלק וחלק, כך צריך לעשות אף באמצעות מגבלת העמודים, היינו, לחלק את כמות המקום ביחס לפתרון, כך הדבר אולי לא יעזור באופן מוחלט, אבל יעזור בהבנת הפרופורציה הנדרשת לגבי סוג הפתרון הנדרש להגשה.

מאמרים נוספים

/ 5.

פנו אלינו למידע נוסף וייעוץ חינם
דילוג לתוכן