מה זה עבודה סמינריונית אמפירית?

תוכן עניינים

להיות סטודנטים באקדמיה זאת עבודה לא קלה כלל. בין היתר, כאשר אתם צריכים להתחיל לכתוב עבודות אקדמיות ועבודות סמינריוניות. אז אתם מתחילים לתהות לעצמכם מה זה עבודה סמינריונית אמפירית?

מה עבודת סמינריון?

במסגרת לימודי התואר האקדמאי שלכם תצטרכו לבצע מחקרים שונים בהתאם לתחום הלימודים שלכם.

כמו כן, תצטרכו בשלב כלשהו להתמודד עם כתיבת עבודה סמינריונית בנושאים שונים.

חשוב שתדעו שעבודות סמינריוניות מתחילות ראשית כל בניסוח של שאלת מחקר. זה הבסיס של כל העבודה. לכן עליכם ללמוד לנסח היטב את שאלת המחקר שלכם, זאת על מנת שהיא תוביל אתכם בקלות להמשך המחקר, כיוון שהתפקיד שלכם כחוקרים הינו לנסות לענות על שאלת המחקר שלכם עצמכם.

תשובה לשאלת המחקר היא מה שמוגדר באקדמיה "שיטת מחקר".

נציין כבר כעת, כי ישנם מספר שיטות מחקר בעבודות אקדמיות, אולם רק אחת מהן הינה אמפירית.

עבודה סמינריונית אמפירית

מה זה עבודה סמינריונית אמפירית?

ישנם סוגים שונים של עבודות מחקר כשהעיקריות ביניהן הינן עבודת מחקר כמותי ועבודת מחקר איכותני.

עבודת סמינריון אמפירית נמצאת בקבוצה של עבודות מחקר כמותי.

במסגרת כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית אתם צריכים לבצע ניסוי בשטח או במעבדה ואז רשום את התוצאות של הניסוי שלכם שהתקבלו בעזרת מבחנים סטטיסטיים של ניתוח תוצאות מחקר. בשלב האחרון אתם כותבים את פרק הממצאים של המחקר שלכם, כלומר מה היו תוצאות המחקר.

לקריאת מאמר המדבר על מחקר סטטיסטי בעבודת סמינריון.

איך כותבים עבודה סמינריונית אמפירית?

אם אתם סטודנטים של מדעי הרוח או מדעי החברה, אתם צפויים לכתוב עבודות סמינריוניות על ידי איסוף נתונים בעזרת שאלונים שניתנים לנבדקים או בעזרת שאלונים שאתם תמלאו בעצמכם, או על ידי תצפיות על נבדקים, או על ידי ביצוע ראיונות אישיים עם שאלות פתוחות, או על ידי ראיונות חופשיים של נבדקים שבהם אתם כחוקרים זורמים עם השיחה וכותבים תוך כדי את תשובות הנבדקים.

את הנתונים שתקבלו מהמחקר שלכם אתם תאספו לצורך כתיבת עבודה סמינריונית אמפירית.

אם תבחרו להשתמש בשאלונים או בצפיות, תצטרכו לאחר איסוף כל הנתונים להשתמש בכלים סטטיסטיים לצורך ניתוח הנתונים.

נציין כי התוכנה הכי פופולרית למבחנים סטטיסטיים הינה SPSS.

למעשה מה שתעשו יהיה להריץ מבחנים סטטיסטיים בתוך התוכנה, זאת על מנת למצוא את הקשר בין המשתנים השונים שהתקבלו על ידי השאלונים שחילקתם.

את התוצאות של המבחנים שתקבלו תצטרכו לרשום בפרק הנקרא "ממצאים".

לאחר מכן תצטרכו לדון בממצאים, כלומר לנתח את מה שהתקבל על ידיכם במחקר בפרק שנקרא "דיון".

שלבי כתיבת עבודת סמינריון אמפירית

כמו בכל עבודה סמינריונית, גם כשמתחילים בכתיבת עבודה סמינריונית אמפירית מתחילים עם פרק שנקרא "סקירה ספרותית".

בפרק זה אתם כותבים את כל המחקרים שנכתבו בעבר על הנושא של העבודה שלכם בצורה של משפך – מהכלל אל היחידני, הכל בהתאם לשאלת המחקר שלכם.

לאחר שסיימתם לכתוב את הסקירה הספרותית אתם צריכים לכתוב את הפרק שנקרא "שיטה" או "מתודולוגיה".

בפרק זה אתם כותבים באיזה כלי מחקר אתם עומדים להשתמש, כפי שתואר מעלה. בנוסף, תצטרכו לכתוב איך פועל כלי המחקר שבחרתם ואיזה נתונים הוא אוסף.

במסגרת כתיבת עבודה סמינריונית חשוב גם להדגיש את מהימנות הכלי שבחרתם להשתמש בו.

בשלב הבא אתם יוצאים לבצע את המחקר בצורה פיזית.

לאחר שיש בידכם את הנתונים של המחקר, כלומר שקיבלתם חזרה את השאלונים, או שסיימתם את התצפיות, או שסיימתם לערוך ראיונות, אז אתם מתחילים עם הניתוחים הסטטיסטיים.

סיכום

אם תתחילו בזמן את העבודה ולא תחכו לרגע האחרון ואם תעבדו לפי הכללים והחוקים של כתיבת עבודה סמינריונית, לא תהיה לכם בעיה להגיש עבודה מעולה.

מאמרים נוספים

/ 5.

פנו אלינו למידע נוסף וייעוץ חינם
דילוג לתוכן