שיטות מחקר בעבודה אקדמית

שיטות מחקר בעבודה אקדמית הן כלי נחוץ מאוד כחלק ממחקר אקדמי. כל מחקר זקוק לשיטה הייחודית לו, על מנת לקיימו.

פירוש הדבר הינו כלי רעיוני, טכני או טכנולוגי, שמשתמשים בו הקהילה המדעית כדי לחקור השערות, ולבסוף דרך אותו כלי מחקרי להביא את ההשערות לידי אישוש הפרכה.

זהו מונח מדעי, שמכיל בתוכו עקרונות רבים שקשורים לחקירה מדעית, כגון: אמפיריות, אובייקטיביות, יכולת הכללה, מערכי ניסוי, ביקורתיות במחקר ועקרונות אתיים רבים, שיש ליישם אותם על מנת לבצע את המחקר.

למעשה, מדובר בכיוון המחקרי שאותו הסטודנט או החוקר ירצו לקחת את המידע האקדמי בעבודתם, וזה יכול להיות כיוון איכותני או כיוון כמותי.

אם הכיוון הינו כמותי, הם יכולים לעשות זאת דרך שאלונים סגורים, שאלונים וניתוח כמותי של טקסטים. ניתן לעשות דרך שתי סוגי סטטיסטיקות: תיאורית ללא הסקת מסקנות והיסקית, עם מבחנים סטטיסטיים שונים.

בסופו של דבר, יש לבצע מדידות מדויקות, מכל הבחינות, על מנת שהמחקר יקבל את הדיוק שלו וגם תהיה האפשרות לאשש או להפריך את ההשערה, שאותה מעלה הסטודנט או החוקר.

אם הכיוון הינו איכותני, הם יכולים לעשות זאת דרך ראיונות עומק, קבוצות מיקוד ותצפיות משתתפות. ניתן לעשות דרך סיפור או נרטיב שמועלים דרך הכלים המחקריים של כיוון זה.

שיטות מחקר בעבודה אקדמית

כיצד בוחרים שיטות מחקר בעבודה אקדמית?

כדי שנדע לבחור היטב שיטות מחקר בעבודה אקדמית, עלינו קודם לדעת כיצד לכתוב עבודה אקדמית. ובכך כל הסטודנטים נתקלים, מכיוון שאלו מטלות וחובות שעליהם להגיש למרצים שלהם, מתוך הקריטריונים האקדמאיים לקבלת תואר ראשון או תואר שני.

נתחיל מכמה כללים חשובים. ראשית כל, יש לכתוב בפונט David  ורצוי שזה יהיה כתוב בגודל 12, ואם תרצו להוסיף כותרות ראשיות וכותרות משנה, אז אתם יכולים לשנות את גודל הכתב בהתאם להתאמתו לצורכי העבודה שלכם.

יש להוסיף רווח וחצי (1.5) של שורות ולכתוב בפסקאות, וזאת מתוך שתי מטרות עיקריות:

  1. ליצור סדר הגיוני ורציף בתוכן שלכם.
  2. לא להתיש את הקורא, וליצור סדר קריאה תקין.

מלבד זאת, יש להקפיד על אי שגיאות כתיב ואי שגיאות תחביריות. בנוסף על כך, חשוב עד מאוד שתקפידו גם על שפה תקינה, נאותה, ברורה וקריאה ביחד עם רמת ביטוי אקדמית ומדעית גבוהה מאוד.

ולכן, חשוב לא לשכוח את כל הכללים הללו בבואכם לבצע את המטלה האקדמית שלכם. לגבי השאלה עצמה, הרי שהתשובה אליה נמצאת בחלק הבא של המאמר.

כיצד נבצע זאת?

על מנת לבצע זאת, עלינו לבחור בשאלת מחקר. אם המחקר שלכם עוסק במספרים, אז היא תהיה כמותית. אם המחקר שלכם עוסק בסיפורים, אז היא תהיה איכותנית.

בבואנו לבחון זאת, הרי שהחלק הזה יקבע לאיזה כיוון המחקר שלנו יגיע. בדרך כלל, מדובר בשאלות עם משתנה יחיד, שהן תאוריות או בקשר שעוסקות בין תופעות, שיכולות להכיר שני משתנים.

לפי הסוגים הללו, ניתן יהיה לקבוע כמותיות או איכותניות.

  1. שאלה איכותנית=שיטה איכותנית.
  2. שאלה כמותית=שיטה כמותית.
דוגמא לשאלה כמותיתכאשר מתקבלות תלונות לעיריית X, מי מתלוננים יותר- צעירים או מבוגרים?
דוגמא לשאלה איכותניתכיצד ניתן להגדיר את אופי ביקור התיירים הנוצרים בעיר נצרת- כתיירותי או כדתי? או: האם הסכסוך היהודי-ערבי הינו סכסוך על רקע לאומי או סכסוך על רקע דתי?

מידע נוסף וחשוב

אם תרצו מידע נוסף, אתם יותר ממוזמנים להגיע ולקרוא מאמר על אודות איך כותבים עבודה אקדמית בצורה מקצועיתשנמצא כאן.

מוזמנים לפנות אלינו תמיד.

מאמרים נוספים

/ 5.

פנו אלינו למידע נוסף וייעוץ חינם
דילוג לתוכן