האם אפשר לדעת שהעתקתי בכתיבה סמינריונית?

תוכן עניינים

עבודה סמינריונית הינה עבודה מחקרית –אקדמאית וכשם שנהוג במחקר לנהוג ע"פ כללי וחוקי כתיבה, ציטוט, עבודות תרגום, ישנם גם קריטריונים הולמים לבדיקתה.

איך כותבים עבודה אקדמית בצורה מקצועית?

כאשר נדרש הסטודנט לגשת לכתיבת עבודה אקדמית, מציפות אותו שאלות רבות, תהיות ועימם מלווים גם חששות. לא לכל אחד ישנו 'כישרון כתיבה' וכשם שהכתיבה מצריכה מיומנות, כישורים אישיים, כישורי עריכה היא לא בהכרח מייצגת את ידיעות הסטודנט אלא מתמקדת באופן שהוא מבצע / ממיר את יכולותיו לידי תהליך הכתיבה האקדמית.

הדרך העיקרית לכתיבה מקצועית היא להיצמד לשלד הכתיבה (בדר' השלד נלמד בקורס בו אתם מתבקשים לכתוב את המחקר)יש להקפיד לא לדלג על השלבים הנדרשים, ויש לבצע תכנון של סדר הכתיבה – מתחילתה ועד סופה.

על הכתב נראה פשוט לבצע את תהליך הכתיבה אך עבור סטודנטים רבים מדובר במשימה סזיפית, שמצריכה משאבי נפש רבים, ישנם סטודנטים שאינם מצליחים לשאת בנטל המשימות הנדרשות וישנם קשיים נוספים עימם הם מתמודדים ולא רק עם קשיי הכתיבה מכאן שהדרך אל העתקת המקורות יכולה להיות "קלה על ההדק".

יש לזכור שהעתקה בכתיבה סמינריונית נוגדת את חוקי המחקר, לכל פקלוטה ולכל מוסד אקדמאי יש את כלליו ומסקנותיו לגבי עתיד הסטודנט שהעתיק וכדאי להימנע מעוגמת נפש העלולה להביא להתמודדות קשה יותר מזו של הבניית העבודה המחקרית.

העתקה בכתיבה סמינריונית

קריטריונים לבדיקת עבודה סמינריונית

כאשר עבודתכם ניגשת לבדיקה, קורא המחקר / בודק המחקר ייתן את הדגש על הסעיפים הנ'ל:

  • הצגת שאלת המחקר באופן שברור לקורא
  • מבנה העבודה : הבודק יבדוק שהמבנה תואם לעבודה מחקרית / סמינריונית (כתיבת מבוא / הצגת שאלות מחקר/משתנים/השערה/כתיבת ספרות/ממצאים/מסקנות/דיון/סיכום/נספחים)
  • מחקר אוטנטי ומידת הרלוונטיות: מקורות רלוונטיים ועכשווים, ראיונות רלוונטיים וכל כתוב שנדרש לטובת הנושא / שאלת המחקר)
  • שמירה על מקוריות ועל תרומתו של  המחקר / הצעה למחקר המשך
  • בהירות החומר: אופן הצגתו וכתיבתו, מבנה נכון, רצוי להימנע מחזרתיות בין הפסקאות ובתוכן, וכמובן הגהה מותאמת בסוף תהליך הכתיבה.
  • הצגה ברורה של מקורות המידע: בכתיבה סמינריונית יש להקפיד לכתוב לפי כללי הAPA – ואף לציינם בגוף העבודה. הימנעות מחלק זה מהווה עבירה חמורה שעליה מקפידים בודקי העבודה.
  • שימוש נכון במקורות שהוצגו במחקר: בגוף הכתיבה ובסופה ברשימת המקורות.

לקריאה מעמיקה יותר בנושא, הנה 8 קריטריונים לבדיקת עבודה סמינריונית.

להלן פירוט נוסף אליהם מתייחס הבודק בעת קריאת עבודה סמינריונית

איסוף חומרי הגלם לעבודה (כמות/מהימנות ורלוונטיות), הבנת החומר והצגתו בכתיבה, עיבודו של החומר (הכתוב צריך להיות לא מועתק אלא מועבד: שמירה על המסר אך לא להשתמש באותן המילים הכתובות במקורות) תרומתו המקורית של המחקר האקדמי (בדיקה שאין עוד מחקר מסוגו ושהוא מחדש ממצאי שטרם בחרו לכתוב עליו) הצגת החומר ושמירה על רמת הכתיבה המדעית מחקרית.

מאמרים נוספים

/ 5.

פנו אלינו למידע נוסף וייעוץ חינם
דילוג לתוכן