האם אפשר לכתוב סמינריון כמותי ואיכותני באותו נושא?

תוכן עניינים

השאלה האם אפשר לכתוב סמינריון כמותי ואיכותני באותו הנושא היא שאלה חשובה. שאלה זו חשובה מפני שהרבה פעמים סטודנטים בוחרים נושא טוב למחקר שלהם אולם לא יודעים איזו שיטת מחקר מתאימה לנושא שלהם. לכן ידיעה שניתן לקיים שתי שיטות מחקר ויותר על אותו נושא יכולה לעזור.

האם יש התאמה בין נושאים מסוימים לשיטות מחקר מסוימות בסמינריון?

לפני בכלל שעונים על השאלה הזו קודם לכן חשוב לדעת באילו שיטות מחקר ניתן לעשות שימוש כיום. כיום באקדמיה נעשה שימוש בשיטה הכמותית, שיטה איכותנית, שיטת הסקירה , השיטה התיאורטית ולבסוף עבודות תרגום.

פירוט קצר על כל אחת משיטות אלו: בכמותית בוחנים קשר סטטיסטי בין משתנים מדידים, באיכותנית בוחנים נרטיב חברתי על סמך עדויות וראיונות עומק של דמויות מפתח, בסקירה עושים ניתוח מעמיק של מחקרים תחת אותו נושא על טווח שנים מסוים,  בתיאורטי עושים ניתוח תיאורטי מעמיק לנושא מסוים ובתרגום מתרגמים מחקר אקדמי בעל חשיבות מדעית.

ברמת העיקרון ישנם נושאים שיותר מתאימים לשיטות מסוימות. למשל, אם רוצים לבחון השפעה בין משתנים שלכאורה אין קשר או שיש קשר מזערי בינם יש לבחור את השיטה הכמותית. כמו כן, אם יש אירוע היסטורי שמאוד מעניין את החוקר, אירוע שאין עליו יותר מידע והחוקר רוצה לחקור את האירוע מהחוויה הסובייקטיבית שלו יש לבחור את המחקר האיכותני.

במידה והחוקר רוצה לראות כיצד תופעה מסוימת התפתחה לאורך השנים עליו לבחור את שיטת הסקירה. ולבסוף, אם החוקר רוצה לראות כיצד תיאוריה יכולה להאיר מחדש נושא בעל חשיבות מדעית עליו לבחור את המחקר התיאורטי על מנת ליצור ידע חדש על בסיס התיאוריה לצורך כתיבת עבודה אקדמית. כמו כן תרגומים של מחקרי עבר תמיד עוזר לכתיבה.

אז אפשר ?

ברמת העיקרון אפשר להתאים כל נושא של עבודת סמינריון לכמעט כל שיטת מחקר אם עושים התאמות. התאמות הכוונה לשינוי קטן בניסוח של נושא המחקר על מנת שיהיה אפשר לחקור אותו בשיטת המחקר המועדפת.

אולם ישנם נושאים שהולכים "יד ביד" עם שיטות מחקר מסוימות אך הדגש באקדמיה הוא תמיד לחדש. לכן כל עוד ה"חידוש" הוא הגיוני ניתן לקיים אותו. חוץ מזה ניתן להעמיק את הידע על תחום ידע מסוים אם חוקרים אותו עם שיטות מחקר שונות. לכן במענה על השאלה, בהחלט אפשר לכתוב סמינריון כמותי ואיכותני באותו הנושא כי כל נושא ניתן להתאמה ושינוי במידת הצורך. לכן כל מה שנותר לעשות הוא רק לבחור.

מאמרים נוספים

/ 5.

פנו אלינו למידע נוסף וייעוץ חינם
דילוג לתוכן